naše usluge

1. Skladištenje robe


Ova usluga podrazumeva smeštanje roba u carinska otvorena, nadkrivena i zatvorena skladišta.

Logističko Privredno društvo DOO "Javna skladišta" poseduje dva tipa carinskog zatvorenog skladišta:
  • Skladišta neprehrambenih proizvoda
  • Skladišta prehrambenih proizvoda u koja se po zakonu o bezbednosti hrane, u HACCP sistemu, skladišti hrana u:
    • Ambijentalnom temperaturnom režimu do +25°C. Roba se smešta u skladišta u kojima se neprekidno kontroliše temperatura. Slike skladišta se nalaze u galeriji slika.
    • Rashladnim komorama koje podležu temperaturnim režimima od 0°C do +8°C. Roba se smešta u komore u kojima se neprekidno kontroliše temperatura. Slike komora se nalaze u galeriji slika.
    • Hladnjače u zamrznutom temperaturnom režimu do -18°C. Roba se smešta u komore u kojima se neprekidno kontroliše temperatura. Slike hladnjača se nalaze u galeriji slika.

2. Manipulacija robom (istovari, utovari, pretovari, pomeranje i nameštanje tereta).


Logističko Privredno društvo DOO" Javna skladišta" opremljeno je mehanizacijom i opremom za manipulaciju svih vrsta roba iz drumskih teretnih vozila, vagona i kontejnera u skladišta ili na druga drumska vozila odnosno vagone ili kontejnere. Od mehanizacije raspolažemo:
  • 12 viljuškara nosivosti 1,5t, 2t, 2,5t, 3,5t, 7,5t, 12,5t

 

3. Usluga rada viljuškara van kruga firme.


Ova usluga podrazumeva izlazak viljuškara po pozivu stranke na lokaciju koju stranka naloži na teritoriji grada Subotice, viljuškarima od 2 do 12,5 tona nosivosti registrovanim za javni saobraćaj.

Postoji mogućnost rada viljuškara i van teritorije grada Subotice uz angažovan prevoz viljuškara odgovarajućim vozilom do mesta rada.

4. Rentiranje magacinskog i kancelarijskog prostora.


Logističko Privredno društvo DOO "Javna skladišta" pruža mogućnost zakupa magacinskog prostora sa pratećom infrastrukturom,kao i kancelarijskog prostora za obavljenje odredjenih poslova vezanih za poslove skladištenja i distribucije.

5. Usluge parkirališta


Usluge parkirališta pružaju se komitentima koji borave ili obavljaju svoje poslove u krugu DOO "Javna skladišta".

Napomena:

Za navedene usluge logističko Privredno društvo DOO "Javna skladišta" garantuje korektno i brzo izvršenje, a eventualne (opravdane) reklamacije se prihvataju i otklanjaju o trošku DOO "Javna skladišta".

Bezbednost objekata i robe u njima je na visokom nivou jer Služba obezbedjenja danonoćno nadgleda i čuva sve objekte u krugu terminala DOO "Javna skladišta" (24 časa dnevno, nedeljom i praznicima). Objekti su opremljeni javljačima požara, videonadzorom i protivprovalnim sistemom.